Bedre ID af værktøjer.

Bedre ID af værktøjer.

19. maj 2005 12:00
Laser mærkede værktøj

TN har længe haft et ID nummer ætsemærket ind i vores værktøjer. Dette nummer er tillige et genbestillings nummer.

Det er nu blevet mere læseligt, i det vi har anskaffet en YAG laser til at mærke vores værktøj med.