Leveringstider

Leveringstider

09. jan 2014 12:00
Seneste indkøb af Deckel CNC maskine, betyder at vi pt. overholder lovede leverings tider.

Vores indkøb af seneste Deckel CNC maskine, gør at vi pt.er i stand til, at levere stort set alle ønskede værktøjer til tiden.

Dette er vi rigtig glade for, da efteråret 2013 blev kendetegnet ved, at leveringen af mange værktøjer blev forsinket.